Flash Loan là một loại khoản vay trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) cho phép người dùng vay tài sản mà không cần phải cung cấp tài sản thế chấp hoặc điểm tín dụng. Loại khoản vay này phải được hoàn trả trong cùng một khối giao dịch blockchain. Toàn bộ quá trình vay, trả nợ và thanh toán phí vay nhanh có thể chỉ mất 15 giây.

 

Flash Loan là một cách phổ biến để các nhà giao dịch tiền điện tử tận dụng lợi thế của các thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Trong hệ sinh thái DeFi, các Flash Loan được sử dụng để kinh doanh chênh lệch giá, thanh lý và hoán đổi tài sản thế chấp.

 

Khái niệm “Flash Loan” thường được gán cho Max Wolff, người tạo ra giao thức Marble. Flash Loan được triển khai bằng hợp đồng thông minh trên các mạng blockchain như Ethereum và được tích hợp với giao thức Lending hoặc nền tảng DeFi, chẳng hạn như Aave hoặc dYdX.

 

Ví dụ về quy trình vay bao gồm bảy bước:

 

  • Người đi vay chọn nền tảng DeFi hỗ trợ các Flash Loan.
  • Người vay tạo ra một hợp đồng thông minh để vay, tương tác với các hợp đồng thông minh khác và hoàn trả khoản vay trong cùng một giao dịch.
  • Người vay kết nối ví của họ với nền tảng DeFi đã chọn và thực hiện hợp đồng thông minh.
  • Người cho vay DeFi chuyển tài sản được yêu cầu cho người đi vay.
  • Người vay sử dụng tài sản vay để bắt đầu các hoạt động hợp đồng thông minh được xác định trước.
  • Hợp đồng thông minh trả lại số tiền đã vay cho người cho vay.
  • Người cho vay xác minh số dư của họ. Nếu số tiền hoàn trả không đủ, người cho vay ngay lập tức đảo ngược giao dịch. Nếu khoản vay đã được hoàn trả thành công trong cùng một giao dịch, tài sản đã vay sẽ được trả lại cho nhóm cho vay hoặc giao thức mà chúng được vay.

 

Các khoản vay flash đã trở nên phổ biến trong không gian DeFi vì chúng cho phép người đi vay tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường và nhanh chóng thực hiện các hoạt động tài chính phức tạp mà không phải trả chi phí chung như các ứng dụng cho vay truyền thống. Các nền tảng DeFi phổ biến cho phép Flash Loan bao gồm Aave, Equalizer Finance, Furucombo & Uniswap

 

Bên cạnh đó, tồn tại những rủi ro nhất định liên quan đến việc sử dụng Flash Loan bao gồm các lỗ hổng hợp đồng thông minh, trượt giá, phí gas cao, rủi ro thị trường. Đáng chú ý là rủi ro về tấn công Flash Loan khi các hacker khai thác lỗ hổng, giao dịch chênh lệch giá. Đã có nhiều giao thức bị tấn công Flash Loan, đáng chú ý nhất là Euler Finance bị thiệt hại 197 triệu USD vì hình thức tấn công này vào tháng 03/2023.