Forex, hay thị trường ngoại hối, là thị trường mà các loại tiền tệ được giao dịch. Forex được xem là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn tất cả các thị trường chứng khoán cộng lại. 

 

Forex cho phép các nhà đầu tư, từ cá nhân đến các tổ chức tài chính lớn, mua, bán, trao đổi và đầu cơ vào các loại tiền tệ. Các giao dịch trên thị trường Forex diễn ra 24/7, từ khi thị trường mở cửa tại Úc vào đầu tuần cho đến khi thị trường đóng cửa tại New York vào cuối tuần.