FUD là viết tắt của Fear, Uncertainty, and Doubt - tức là Sợ hãi, Bất ổn và Nghi ngờ. Trong thế giới crypto, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ sự lưu hành thông tin không chính xác hoặc đánh lừa, nhằm mục đích gây ra sự không chắc chắn và sợ hãi trong cộng đồng, dẫn đến việc bán tháo hoặc tránh rủi ro.

 

FUD có thể được lan truyền thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, bài báo, hoặc thậm chí là từ những quan điểm bi quan của các nhà đầu tư lớn. Mục tiêu của FUD thường là tạo ra sự hoảng loạn và làm giảm giá trị của một loại token hoặc coin cụ thể.