Funding Rate (Funding Fees) là mức phí do các sàn giao dịch Crypto đặt ra để duy trì sự cân bằng giữa giá spot và futures, thường áp dụng cho các perpetual contract. Chúng đóng vai trò như một khoản thanh toán định kỳ giữa các trader long và short, điều chỉnh chi phí hoặc lợi nhuận của việc nắm giữ hợp đồng để giữ giá futures gần với giá spot. 

 

Số tiền Funding được tính theo công thức như sau:

 

Số tiền Funding = Giá trị danh nghĩa của vị thế * Funding Rate

Trong đó: 

 

  • Giá trị danh nghĩa của các vị thế = Giá đánh dấu * Quy mô hợp đồng (đối với các hợp đồng ký quý bằng USD)
  • Hệ số nhân hợp đồng * Quy mô hợp đồng/Giá đánh dấu (đối với hợp đồng ký quỹ bằng coin)

 

Funding Rate được thanh toán theo định kỳ, chẳng hạn như cứ sau 8 giờ (7h, 15h, 23h theo giờ Việt Nam) trên các sàn CEX lớn như Binance, Bybit hoặc hàng giờ tuỳ thuộc theo từng cơ chế của mỗi sàn giao dịch. Căn cứ theo định nghĩa trên, trader có thể phải trả tiền hoặc được trả tiền tuỳ thuộc vào vị thế và tỉ lệ funding rate:

 

  • Funding Rate dương: Giá futures của token đang cao hơn so với giá spot. Khi đó các long trader sẽ trả phí funding cho các short trader.
  • Funding Rate âm: Giá futures của token đang thấp hơn so với giá spot. Khi đó các short trader sẽ trả phí funding cho các long trader.
Giao diện hiển thị Funding Rate trên Binance Futures
Giao diện hiển thị Funding Rate trên Binance Futures

Bên cạnh đó, khi quan sát con số Funding Rate chúng ta cũng có thể nhận thấy sự chênh lệch giữa 2 phe long & short. Các sàn giao dịch thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để quản lý rủi ro và duy trì sự ổn định Funding Rate thông qua các biện pháp như: 

 

  • Tăng mức Funding Rate trần: Điều này làm dẫn đến những biến động lớn hơn về giá của perpetual contact, khuyến khích các trader ít mạo hiểm hơn trong lúc giá biến động mạnh. 
  • Giảm khoảng thời gian funding: Giúp sàn giao dịch tăng tốc độ xác định Funding Rate và trao đổi Funding Fees, từ đó duy trì sự tương quan chính xác giữa giá perpetual contract và giá spot.