Future (Hợp đồng tương lai) là một loại hợp đồng tài chính mà trong đó hai bên thỏa thuận mua hoặc bán một lượng tài sản cụ thể với một giá cố định, nhưng giao dịch sẽ được thực hiện trong tương lai. Tài sản này có thể là hàng hóa (như dầu, vàng, nông sản), chứng khoán, chỉ số chứng khoán, hoặc thậm chí là tiền điện tử.

 

Đặc điểm của hợp đồng tương lai là giá và ngày giao dịch đã được xác định trước, và cả hai bên đều có nghĩa vụ thực hiện giao dịch theo hợp đồng, bất kể giá thị trường tại thời điểm giao dịch là gì.

 

Trong thị trường cryptocurrency, hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư dự đoán giá của một loại coin hoặc token vào một thời điểm trong tương lai và thỏa thuận một giao dịch tại giá đó, cho phép họ đảm bảo lợi nhuận hoặc bảo vệ khỏi những rủi ro tiềm ẩn.