GitHub là một dịch vụ lưu trữ web dựa trên Git, là nơi các nhà phát triển có thể cộng tác làm việc, chia sẻ, lưu trữ và quản lý mã nguồn của các dự án phần mềm. Nó cung cấp các công cụ cho việc theo dõi vấn đề, quản lý công việc, tạo và đánh giá yêu cầu rút mã nguồn (pull request), và tạo ra các phiên bản mã nguồn ổn định.

 

GitHub còn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng mã nguồn mở, cho phép người dùng fork (tạo bản sao) các dự án và đóng góp vào chúng.