GM (hoặc gm) là từ viết tắt của "Good Morning" và thường được dùng như một lời chào xã hội để tạo ra một mối liên kết và tình bạn trong các cộng đồng crypto. Mặc dù 'GM' có mối liên mật thiết với ngôn ngữ crypto, nó đã xuất hiện trước khi cộng đồng crypto ra đời.

 

GM được sử dụng trên các nền tảng như tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), Twitter, các nhóm Discord và Telegram. GM được xem như là một hành động thân thiện để công nhận tính toàn cầu của cộng đồng, và để tạo ra một môi trường cời mở cho các tương tác liên quan đến công nghệ blockchain và các dự án dựa trên blockchain.

 

Vì cộng đồng tiền mã hóa lan rộng qua các múi giờ và vị trí địa lý khác nhau, mọi người từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tham gia vào các dự án crypto. Bằng cách bắt đầu ngày mới với một lời chào thân thiện, GM khuyến khích người khác đáp lại một cách niềm nở.

 

Mọi người thường bắt đầu ngày của họ với một tin nhắn GM, và các thành viên khác trong cộng đồng sau đó trả lời với một lời chào GM.