Golden Cross là một hiện tượng trong phân tích kỹ thuật khi hai đường trung bình động (Moving Average - MA) cắt nhau, thường là MA50 (trung bình động 50 ngày) và MA200 (trung bình động 200 ngày). Golden Cross xảy ra khi MA50 cắt lên phía trên MA200, thường được xem là một dấu hiệu tích cực hoặc một tín hiệu mua, cho thấy có thể sẽ có một xu hướng tăng mạnh mẽ. 

 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải lúc nào Golden Cross cũng chính xác và nó chỉ nên được xem như một trong nhiều công cụ để phân tích thị trường.