Hackathon là một sự kiện tập trung vào phát triển phần mềm, thường kéo dài từ một vài giờ đến một vài ngày, trong đó các nhóm lập trình viên, thiết kế viên, và những người cùng team khác hợp tác để tạo ra các sản phẩm phần mềm hoạt động. 

 

Mục tiêu của một hackathon thường là để tạo ra một phần mềm hoàn thiện hoặc prototype có thể hoạt động trong thời gian ngắn, thường để giải quyet một vấn đề cụ thể hoặc để sáng tạo trong một lĩnh vực nào đó. Hackathon thường là nơi mà các ý tưởng mới được đưa ra, thử nghiệm và thậm chí phát triển thành các sản phẩm thực tế.

 

Trong ngữ cảnh của blockchain và crypto, hackathon thường tập trung vào việc tạo ra các giải pháp mới, từ các ứng dụng phi tập trung (dapps) đến các cơ chế an ninh mới, và thậm chí là các blockchain hoàn toàn mới.