Hacker là người có kỹ năng cao về công nghệ thông tin, thường là lập trình, và sử dụng những kỹ năng đó để khám phá, tạo ra hoặc chỉnh sửa phần mềm và hệ thống máy tính. Tuy nhiên, thuật ngữ này có thể có các nghĩa khác nhau dựa trên ngữ cảnh.

 

1. Hacker mũ trắng (White hat hacker): Đây là những người dùng kỹ năng của mình một cách đạo đức, thường để giúp bảo vệ hệ thống máy tính hoặc phần mềm khỏi những nguy cơ tiềm ẩn. Họ thường làm việc như một phần của một tổ chức bảo mật, và thường được thuê để thử nghiệm và cải thiện bảo mật hệ thống.

 

2. Hacker mũ đen (Black hat hacker): Ngược lại với hacker mũ trắng, hacker mũ đen sử dụng kỹ năng của mình một cách phi đạo đức, thường để tấn công hệ thống máy tính, ăn cắp dữ liệu, phá hỏng hệ thống, hoặc thực hiện các hành động bất hợp pháp khác.

 

3. Hacker mũ xám (Grey hat hacker): Đây là những người nằm giữa hacker mũ trắng và mũ đen. Họ có thể vi phạm các quy định hoặc quyền riêng tư, nhưng không có ý định xấu, thường là để tìm ra lỗ hổng và sau đó thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân có liên quan.

 

Trong ngữ cảnh của crypto, một hacker có thể là người tấn công và ăn cắp từ ví hoặc giao dịch crypto, hoặc tấn công vào các hợp đồng thông minh để ăn cắp token.