Halving trong ngữ cảnh crypto là một sự kiện giảm nửa phần thưởng cho việc khai thác một khối. Đây là một cách để kiểm soát nguồn cung của một loại crypto cụ thể.

 

Ví dụ nổi bật nhất về halving có lẽ là Bitcoin. Khi một khối Bitcoin được khai thác, người khai thác sẽ nhận được một số lượng Bitcoin nhất định. Khi Bitcoin được tạo ra lần đầu vào năm 2009, phần thưởng cho mỗi khối là 50 Bitcoin. Tuy nhiên, sau mỗi 210.000 khối - khoảng mỗi bốn năm - phần thưởng này bị giảm một nửa. Đây là quy trình được gọi là "halving". 

 

Việc halving diễn ra nhằm kiểm soát cung cấp Bitcoin, giúp tránh lạm phát. Điều này cũng tạo ra sự khan hiếm, có thể tăng giá trị của Bitcoin theo thời gian. 

Minh hoạ về BTC halving