Hard cap trong ngữ cảnh của cryptocurrency và fundraising là mức giới hạn tối đa mà một dự án muốn gây quỹ trong một vòng gây quỹ cụ thể, như một ICO (Initial Coin Offering) hoặc IEO (Initial Exchange Offering).

 

Khi một dự án cố gắng gây quỹ, họ sẽ xác định một hard cap, hay một mức độ tối đa của số tiền mà họ muốn nhận được. Một khi số tiền này được đạt tới mức hard cap, quá trình gây quỹ sẽ dừng lại, ngay cả khi thời gian gây quỹ vẫn còn.

 

Ví dụ: Nếu một dự án crypto xác định hard cap của mình là 20 triệu đô la, sau đó họ sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản đầu tư nào vượt quá số tiền đó trong vòng gây quỹ của họ.

 

Hard cap được thiết lập để bảo vệ các nhà đầu tư từ việc đầu tư quá nhiều vào một dự án, cũng như để đảm bảo rằng các dự án không có được nhiều tiền hơn số tiền họ kêu gọi.