HODL là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng crypto, xuất phát từ một lỗi chính tả trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcoin năm 2013. Người dùng này đã viết "I am hodling" thay vì "I am holding", chỉ ra rằng họ sẽ giữ Bitcoin của mình thay vì bán trong thị trường giảm giá.

 

Từ đó, HODL đã trở thành một thuật ngữ chung, đại diện cho chiến lược đầu tư dài hạn trong đó bạn mua và giữ crypto, thay vì thực hiện giao dịch thường xuyên dựa trên biến động giá ngắn hạn. Nó cũng đã được retrofitted thành một từ viết tắt cho cụm từ "Hold On for Dear Life", tương đương với việc giữ chặt lấy crypto của bạn cho dù thị trường có biến động như thế nào đi nữa.