ICO (Initial Coin Offering) là một hình thức gây vốn cho các dự án trong lĩnh vực crypto. Nó tương tự như IPO (Initial Public Offering) trong thế giới cổ phiếu, nhưng thay vì cung cấp cổ phiếu, một ICO cung cấp token cho những người đầu tư.

 

Trong một ICO, một công ty hoặc tổ chức sẽ tạo và bán token của họ (thường dựa trên blockchain Ethereum và tuân theo tiêu chuẩn ERC-20 hoặc ERC-721) để gây vốn cho dự án của họ. Những người đầu tư sẽ mua token này crypto khác, thường là USDT.

 

Giá trị của token thường dựa trên dự đoán về sự thành công của dự án, vì vậy việc đầu tư vào một ICO có thể rất rủi ro. Mặt khác, nếu dự án trở nên thành công, những người sở hữu token có thể nhận được lợi nhuận lớn.

Định nghĩa của ICO theo invecstopedia