IEO (Initial Exchange Offering) là một hình thức gây vốn thông qua tiền mã hóa mà trong đó token mới được bán trực tiếp trên một sàn giao dịch tiền mã hóa. Điều này khác biệt so với Initial Coin Offering (ICO), nơi mà quá trình bán token diễn ra trực tiếp từ nhóm phát triển dự án.

 

Trong một IEO, sàn giao dịch đóng vai trò trung gian giữa nhà phát hành token và nhà đầu tư. Nhóm phát triển cung cấp một số lượng token cho sàn giao dịch, và sau đó sàn giao dịch bán những token này cho người dùng của nó. Điều này cung cấp một số lợi ích so với ICO, bao gồm:

 

  • Tính chất tiện lợi: Người dùng chỉ cần tạo và duy trì một tài khoản trên sàn giao dịch để mua token.
  • Tính an toàn: Sàn giao dịch thường sẽ tiến hành một quá trình kiểm định kỹ lưỡng trước khi chấp nhận bất kỳ IEO nào, giúp giảm thiểu rủi ro về dự án lừa đảo.
  • Tính thanh khoản: Token được bán trong IEO thường sẽ có sẵn để giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch, điều này thường không đảm bảo trong một ICO.