Incentive Program (chương trình khuyến khích) là các gói hỗ trợ về mặt vật chất từ nhà tài trợ, quỹ đầu tư vào các hệ sinh thái nhằm phát triển ở nhiều mảng khác nhau. Ví dụ như cơ sở hạ tầng, khuyến khích thành lập dự án, duy trì một số hoạt động trong hệ sinh thái,...

 

Hiện nay, incentive program phổ biến nhất đó là token incetive với các token lâu đời như Bitcoin, các công cụ khai thác cung cấp sức mạnh tính toán và đổi lại kiếm được BTC. Tương tự, mạng Ethereum có các cơ cấu khuyến khích dành cho những validator staking ETH để bảo mật mạng.

 

Incentive Program là một công cụ mạnh mẽ cho các hoạt động huy động nguồn lực từ cộng đồng để đạt được mục tiêu chung. Giao thức thưởng cho mọi người khi thực hiện một hành vi nhất định có lợi cho mạng. Những người tham gia kiếm được token để đạt được mục tiêu của mạng.

 

Một số ví dụ về incentive program:

 

  • Vào tháng 11/2023, 50M ARB được phân bổ cho hơn 29 dự án trong hệ sinh thái để khuyến khích thanh khoản và thu hút người dùng đến hệ sinh thái trước tháng 1/2024
  • Blockchain Helium thưởng cho mọi người vì đã chạy các điểm phát sóng cung cấp vùng phủ sóng không dây và xác minh mạng Helium. Các nhà cung cấp điểm truy cập được thưởng bằng token HNT của Helium.
  • Mạng DIMO thưởng cho mọi người vì đã kết nối phương tiện của họ để thu thập dữ liệu về phương tiện. Người lái xe được thưởng bằng token DIMO của DIMO.