Trong tài chính, Index (Chỉ số) là một cách đo lường tổng hợp của một nhóm các yếu tố kinh tế hoặc thị trường. Điều này có thể bao gồm một loạt các sản phẩm khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và hơn thế nữa.

 

Ví dụ, trong thị trường chứng khoán, chỉ số thường được sử dụng để thể hiện hiệu suất tổng thể của thị trường hoặc một phần cụ thể của thị trường. Chẳng hạn, chỉ số S&P 500 theo dõi hiệu suất của 500 công ty lớn nhất hoạt động tại Mỹ, trong khi chỉ số Nasdaq Composite theo dõi tất cả các công ty niêm yết trên sàn Nasdaq.

 

Trong thị trường crypto, chỉ số cũng có thể được sử dụng để đo lường hiệu suất tổng thể của thị trường hoặc một phần cụ thể của thị trường. Ví dụ, chỉ số Crypto Market Index theo dõi hiệu suất tổng thể của thị trường crypto.

 

Việc theo dõi các chỉ số này giúp nhà đầu tư và quản lý quỹ có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của thị trường và giúp họ đưa ra quyết định đầu tư.