Initial DEX Offering (IDO) là một cách để các dự án crypto mới ra mắt token của họ trực tiếp trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX). IDO giống như Initial Coin Offering (ICO) hoặc Security Token Offering (STO) nhưng đặc biệt hơn ở chỗ nó diễn ra trên DEX thay vì sàn giao dịch tập trung.

 

Trong quá trình IDO, người sáng lập dự án sẽ tạo ra một pool liquidity cho token của mình trên một DEX. Những người muốn mua token có thể tham gia vào pool này để mua. Quy trình này giúp cho việc phân phối token diễn ra một cách minh bạch và công bằng hơn.

IDO giúp nâng cao tính công bằng cho các user