Internet of Blockchain (IB) là thuật ngữ mô tả các blockchain dành riêng cho ứng dụng cùng tồn tại và tương tác qua lại với nhau. Với một số mạng multichain chuỗi đang được phát triển, không có gì chắc chắn để dự đoán người chiến thắng trong cuộc đua về khả năng mở rộng giữa nền tảng smart contract. Tuy nhiên, có thể đào sâu hơn và khám phá những ý tưởng cơ bản đằng sau mỗi ý tưởng.

 

Bộ ba bất khả thi gồm khả năng mở rộng, tính phi tập trung, và tính bảo mật đã luôn là thách thức đối với các blockchain phi tập trung. Trong bối cảnh đó, những nền tảng hợp đồng thông minh (smart contract) thế hệ mới như Cosmos, Polkadot và Avalanche mang đến những đề xuất đầy hứa hẹn cho Internet of Blockchain.

 

Hiện nay, Cosmos, Polkadot, Avalanche và LayerZero cung cấp cơ sở hạ tầng đáng chú ý để hỗ trợ IB, chứng minh rằng mô hình mạng không đồng bộ hoạt động hiệu quả và là một cải tiến so với Bitcoin và Ethereum. Cuối cùng, họ sẽ có thể hỗ trợ hàng triệu người dùng hoạt động hàng ngày và hiện thực hóa tầm nhìn Web 3 do người dùng sở hữu và quản lý.

 

Sự cùng tồn tại của các kiến trúc chính này là điều tốt cho một mạng internet phi tập trung thực sự, vì chúng có các lựa chọn thiết kế và sự đánh đổi riêng theo quyền riêng của chúng. Dựa trên dữ liệu về hoạt động phát triển và tổng số địa chỉ đang hoạt động, Avalanche hiện đang dẫn đầu. Đáng chú ý là mỗi nền tảng có những ưu tiên và hạn chế khác nhau phù hợp với các trường hợp cụ thể mà họ đã vạch ra.

 

Cosmos là một mạng IB nổi bật bao gồm nhiều blockchain song song độc lập, được gọi là Zone, được hỗ trợ bởi thuật toán đồng thuận Tendermint Core. Các Zone, này liên kết với các Hub – có chức năng là cầu nối tương tác giữa các Zone. 

 

Các Zone và Hub với những người khác thông qua inter-blockchain communication (IBC) protocol, tương tự như UDP (User Datagram Protocol) hoặc TCP (Transmission Control Protocol) cho blockchain. Tầm nhìn đằng sau Cosmos là trở thành Internet of Blockchain, một mạng lưới các blockchain có thể tương tác với nhau theo cách phi tập trung trong khi vẫn giữ được chủ quyền của mình.