IOU là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "I Owe You", có nghĩa là "Tôi nợ bạn". Đây là một loại cam kết nợ nên, thường được sử dụng khi hai bên thỏa thuận về một khoản nợ mà không cần phải sử dụng hợp đồng chính thức.

 

Trong ngữ cảnh của crypto, IOU thường được sử dụng trong các sự kiện như ICO (Initial Coin Offering) hoặc IEO (Initial Exchange Offering). Khi một dự án mới phát hành token của mình thông qua ICO hoặc IEO, người mua thường nhận được IOU, chứ không phải là token thực sự. IOU này có thể được đổi thành token thực sự khi dự án hoàn tất việc phát hành token của mình.