Các giao thức Layer 0 về cơ bản là cơ sở hạ tầng để xây dựng các blockchain Layer 1. Là Layer nền tảng cho các mạng và ứng dụng blockchain, giao thức Layer 0 là một trong nhiều giải pháp nhằm khắc phục những thách thức mà ngành phải đối mặt, chẳng hạn như khả năng mở rộng và khả năng tương tác.

 

Một hệ sinh thái blockchain có thể được phân loại theo các Layer sau:

 

  • Layer 0: Cơ sở hạ tầng cơ bản mà trên đó có thể xây dựng nhiều blockchain Layer 1.
  • Layer 1: Các blockchain cơ sở được các nhà phát triển sử dụng để xây dựng các ứng dụng, chẳng hạn như các ứng dụng phi tập trung (DApps).
  • Layer 2: Các giải pháp mở rộng quy mô xử lý các hoạt động ngoài blockchain Layer 1 để giảm bớt tải giao dịch của chúng.
  • Layer 3: Layer ứng dụng dựa trên Blockchain, bao gồm trò chơi, ví và các DApp khác.

 

Tuy nhiên, không phải tất cả các hệ sinh thái blockchain đều có thể được phân loại thành các loại này. Một số hệ sinh thái có thể thiếu một số Layer nhất định, trong khi các hệ sinh thái khác có thể được phân loại thành các Layer khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh.

 

Các giao thức Layer 0 giúp khắc phục những thách thức mà các mạng Layer 1 được xây dựng bằng kiến trúc Monolithic (toàn bộ hệ thống hoạt động dưới dạng một khối duy nhất) phải đối mặt, chẳng hạn như mạng Ethereum. Bằng cách tạo ra cơ sở hạ tầng cơ sở linh hoạt hơn và cho phép các nhà phát triển khởi chạy các blockchain dành riêng cho mục đích riêng của họ, Layer 0 hy vọng sẽ giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề như khả năng mở rộng và khả năng tương tác.

 

Có nhiều cách khác nhau để các giao thức Layer 0 hoạt động. Mỗi loại khác nhau về thiết kế, tính năng và trọng tâm. Nhưng nhìn chung, các giao thức Layer 0 đóng vai trò là blockchain chính và chính sao lưu dữ liệu giao dịch từ các chuỗi Layer 1 khác nhau. Mặc dù có các cụm chuỗi Layer 1 được xây dựng trên giao thức Layer 0, nhưng cũng có các giao thức cross-chain cho phép mã token và dữ liệu được chuyển qua các blockchain khác nhau.

 

Một số giao thức Layer 0 nổi bật có thể kể đến hiện nay bao gồm Polkadot, Avalanche & Cosmos. Vai trò quan trọng của các blokcchain Layer 0 trong việc giải quyết các thách thức của ngành sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hút các nhà phát triển xây dựng trên các giao thức này và liệu các ứng dụng được lưu trữ trên chúng có cung cấp giá trị thực cho người dùng hay không.