Ledger (Sổ cái) có thể được hiểu như là một file máy tính nơi mà các giao dịch được ghi nhận và lưu lại - dưới dạng tín dụng hoặc dưới dạng ghi nợ. Thông thường, sổ cái bao gồm số dư tài khoản cho từng tài khoản, lịch sử giao dịch, cùng với date của các giao dịch đó.

 

Trong khi các sổ cái vật lý càng ngày càng ít người sử dụng, sổ cái điện tử đang được 

phổ cập và sử dụng nhiều hơn trên toàn thế giới trong nhiều trường hợp khác nhau. Các công ty trên toàn thế giới cũng đang dần dần chuyển sang sử dụng sổ cái điện tử để sử dụng do sự tiện lợi của Ledger.

 

Ví dụ : Một công ty có thể sử dụng sổ cái để theo dõi tình hình và giao dịch tài chính của công ty. Sổ cái còn có thể được sử dụng để theo dõi sales, những lần mua hàng, hoặc các giao dịch giữa nhân viên với nhân viên hoặc nhân viên với công ty khác.

 

Blockchain chính là một ví dụ về một sổ cái điện tử mang lại hiệu quả cao vì blockchain hoạt động như một cơ sở dữ liệu bất biến. Thường thì, blockchain được sử dụng để theo dõi tất cả các giao dịch giữa các người dùng crypto.

 

Ví dụ: Bitcoin blockchain hoạt động như một sổ cái điện tử, trữ tất cả các giao dịch bitcoin bên trong các khối và được kết nối bởi một bằng chứng mật mã (cryptographic proofs). Các khối được liên kết với nhau hình thành một chuỗi khối( hình thành nên thuật ngữ chuỗi khối - blockchain). 

 

Sau khi các giao dịch được thêm vào các khối và các khối này đã được xác nhận thì gần như không thể đảo ngược các giao dịch này, và đây cũng là lý do tại sao blockchain rất an toàn và hữu dụng.

 

Ngoài áp dụng cho giao dịch crypto, blockchain còn phù hợp để ghi, trữ và theo dõi các dạng dữ liệu kỹ thuật số khác như lịch sử giao hàng v..v . Do đó, blockchain không chỉ là sổ cái điện tử, mà còn là công nghệ sổ cái phân tán (DLT) có thể sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như chuỗi cung ứng, từ thiện, chăm sóc sức khoẻ v..v.