Leveraged tokens (Token đòn bẩy) là một dạng phái sinh của Crypto cho phép trader có thể sử dụng công cụ đòn bẩy đối với các đồng crypto mà không phải quản lý các yêu cầu về margin. Token đòn bẩy giúp trader có thể sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính trong thị trường crypto một cách đơn giản hơn, cho phép họ có thể long hoặc short bất kỳ vị trí nào mà không cần phải quản lý margin.

 

LT thường hoạt động bằng cách sử dụng một thuật toán để tự động điều chỉnh đòn bẩy của token dựa trên biến động giá của của đồng crypto được đại diện. Có nghĩa là nếu giá của đồng crypto của LT đại diện tăng, thì đòn bẩy của đồng đó cũng tăng theo và ngược lại.

 

Ví dụ: Một lệnh Long 3x cho đồng bitcoin sẽ cho phép tăng gấp 3 lần phần trăm thay đổi giá của giá bitcoin. Vì vậy, nếu BTC tăng 1%, thì Token đòn bẩy sẽ tăng 3% và ngược lại, nếu BTC giảm 1%, thì token đòn bẩy sẽ giảm 3%.

 

Nên nhớ rằng, công cụ đòn bẩy có độ biến động giá rất lớn và không phù hợp cho mọi nhà đầu tư hay kể cả một số các trader. Bạn có thể lỗ cực kì nhiều hoặc đứng trước tình trạng thanh lý nếu đồng crypto mà bạn sử dụng đòn bẩy đi giá ngược với dự đoán của bạn, và bản chất của đòn bẩy là phóng to lợi nhuận cũng như khoản lỗ nên hãy cẩn trọng. 

 

Điều quan trọng là phải tự nghiên cứu, tìm hiểu và hiểu rõ rủi ro trước khi sử dụng tới Token đòn bẩy nói chung và các công cụ đòn bẩy tài chính nói riêng.