Limit order (Lệnh giới hạn) là lệnh mà bạn đặt trên order book với một giá giới hạn nhất định, giá đó được quyết định bởi người đặt lệnh. Giao dịch chỉ được thực hiện khi giá market chạm giá limit hoặc tốt hơn giá đã được đặt ( có thể là cao hơn lúc đặt limit buy hoặc thấp hơn lúc đặt limit sell). Do đó, user có thể dùng lệnh limit để mua ở giá thấp hoặc bán ở giá cao hơn giá thị trường.

 

Không giống như market order (lệnh thị trường), nơi mà các giao dịch được thực hiện ngay lập tức tại giá thị trường ngay lúc đó, lệnh limit là lệnh đặt trên order book và không được khớp ngay lập tức. 

 

Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng lệnh limit của bạn sẽ được khớp. Nếu giá market không chạm tới giá limit, lệnh trade của bạn sẽ vẫn ở trạng thái chưa được fill trên order book. Đôi khi lệnh limit có thể được đặt vài tháng mới khớp lệnh, tuỳ vào sàn và giá.

 

Khi đặt lệnh limit thành công  thì sẽ ngay lập tức hiện lên trên order book. Nhưng mà order sẽ không được khớp lệnh nếu như giá coin chưa chạm tới giá limit mà bạn đã đặt. 

 

Ví dụ, bạn muốn bán 10 BNB ở giá $600, và hiện tại giá thị trường đang là $500. Bạn có thể đặt lệnh limit bán BNB ở giá $600. Nếu giá chạm mức $600 hoặc cao hơn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tuỳ thuộc vào thanh khoản thị trường. Nếu có các lệnh bán BNB được đặt trước bạn, các lệnh đó sẽ khớp trước. Lệnh limit của bạn sẽ được fill sau đó với số thanh khoản còn lại.

 

Nên lưu ý một điều rằng lệnh limit có hạn sử dụng. Nói chung là, đa số các lệnh limit trên các sàn có thể kéo dài đến 90 ngày. Trừ khi bạn theo dõi thị trường kỹ càng, nếu không bạn có thể sẽ mua hoặc sẽ bán với mức giá không mong muốn do độ biến động cao của thị trường. 

 

Ví dụ: giá market hiện tại của BNB là $500, và bạn đặt lệnh limit bán ở BNB $600. Sau một tuần, giá của BNB tăng lên $700. Vì giá thị trường đã vượt qua mức giá của lệnh limit bạn đặt, lệnh của bạn đã khớp ở mức $600.

 

Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn vô tình bị giới hạn bởi giá bạn đã đặt lệnh 1 tuần trước. Do đó, nên xem lại lệnh limit đã đặt thường xuyên để keep up với thị trường.