Liquidity (Thanh khoản) là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng mua và bán của một tài sản mà không gây ra tác động lớn đối với giá market. Hay còn có thể hiểu thanh khoản là thước đo về độ khó hay dễ của một tài sản khi chuyển đổi sang tiền fiat. 

 

Của cải hay tài sản khó chuyển đổi sang tiền fiat không phải là thanh khoản, trong khi đó những tài sản có thể trao đổi mua bán ngay lập tức có thể được cho là tài sản thanh khoản.

 

Thị trường được cho là có thanh khoản khi một trader hay một investor có thể mua hoặc bán một tài sản nhất định nào đó, nghĩa là sẽ có người mua khi có một người bán và ngược lại. Trong khi đó, một market không được xem là có thanh khoản khi mà người bán phải đợi rất lâu mới có người mua để khớp lệnh.

 

Cũng đồng nghĩa rằng các trader thường sẽ tìm các thị trường có thanh khoản và có thanh khoản cao càng tốt, để họ có thể mua bán các công cụ tài chính một cách hiệu quả mà không phải đợi quá lâu hoặc chấp nhận một mức giá không công bằng. 

 

Do đó, các thị trường có thanh khoản là các thị trường mà có khối lượng giao dịch và hoạt động giao dịch cao cũng như là có độ chênh lệch không lớn giữa người bán và người mua. 

 

Ví dụ: Binance có thị trường mua bán Bitcoin có thanh khoản do là luôn có người sẵn sàng mua và bán BTC, và chênh lệch giá bán thường rất nhỏ.