Liquidity Book (sổ thanh khoản) là một phiên bản khác của mô hình thanh khoản tập trung (Concentrated Liquidity Market Making). Mô hình này được giới thiệu lần đầu bởi Trader Joe vào cuối năm 2022. Đây là một sự sáng tạo đột phá và có nhiều điểm khác biệt so với mô hình truyền thống của Uniswap V3. 

 

Bạn có thể coi Liquidity Book như động cơ bên trong một chiếc ô tô. Liquidity Book nằm bên dưới nền tảng Trader Joe kết nối thanh khoản và giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch khác nhau diễn ra trên nền tảng. 

 

Không giống như các sàn giao dịch tập trung truyền thống, Liquidity Book không dựa vào orderbook. Thay vào đó, nó sử dụng Pool of funds do người dùng cung cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trực tiếp trên blockchain. Điều này có nghĩa là giao dịch nhanh hơn, hiệu quả hơn và trải nghiệm giao dịch phi tập trung giúp bạn nắm quyền kiểm soát.

 

Với cách tiếp cận độc đáo để quản lý và tối ưu hóa tính thanh khoản, Liquidity Book mở đường cho mọi người được hưởng lợi từ thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) đang bùng nổ. Vì vậy, cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, Liquidity Book đều cung cấp một cách trực quan và bổ ích để tham gia vào thế giới DeFi.

Các tính năng chính của Liquidity Book

  • Thanh khoản tập trung (Concentrated Liquidity): Không giống như các AMM truyền thống trải rộng thanh khoản trên một phạm vi giá rộng, Liquidity Book cho phép các nhà cung cấp thanh khoản tập trung tiền của họ trong các phạm vi giá cụ thể. Điều này làm tăng hiệu quả sử dụng vốn, từ đó giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch lớn hơn với mức độ trượt giá ít hơn. Đối với các nhà giao dịch, điều này có nghĩa là giá ổn định hơn và có thể dự đoán được, trong khi các nhà cung cấp thanh khoản có tiềm năng thu nhập từ phí cao hơn. ​ 
  • Định giá tăng đột biến (Surge Pricing): Để đối phó với sự biến động của thị trường, Liquidity Book thực hiện cơ chế định giá tăng đột biến. Tính năng này điều chỉnh phí giao dịch theo thời gian thực dựa trên điều kiện thị trường. Đối với các nhà giao dịch, điều này có nghĩa là chi phí giao dịch sẽ tăng nhẹ trong điều kiện không ổn định, nhưng đối với các nhà cung cấp thanh khoản, điều này có nghĩa là họ sẽ kiếm được phí cao hơn khi thị trường hoạt động mạnh nhất, bù đắp cho những rủi ro gia tăng như Impermanent Loss. 
  • Kiến trúc bin (Bins Architecture): Liquidity Book sử dụng một hệ thống Bins độc đáo, về cơ bản là các liquidity pool được phân đoạn ở các mức giá cố định. Mỗi bin chứa thanh khoản ở một mức giá cụ thể và mỗi bin được tổng hợp lại với nhau để tạo thành một liquidity pool hoàn chỉnh. Cách tiếp cận sáng tạo này làm giảm tác động đến giá trong quá trình giao dịch, giúp nhà giao dịch thực hiện giá tốt hơn. 

Trượt giá là gì và Liquidity Book giải quyết nó như thế nào? 

Trên AMM truyền thống, giá của tài sản phụ thuộc hoàn toàn vào thành phần pool, thành phần này sẽ thay đổi trong quá trình swap. Điều này có nghĩa là mỗi lần mua sẽ đẩy giá lên cao hơn trong khi mỗi lần bán sẽ giảm giá. Quá trình này xảy ra trong mỗi lần swap, có nghĩa là các nhà giao dịch nhận được mức giá tệ hơn so với mức giá đang bị “trượt giá”. 

 

Nhờ cấu trúc bin của nó, Liquidity Book cho phép hoán đổi với độ trượt bằng 0, nghĩa là giá được quảng cáo khớp với tỷ giá mà giao dịch được thực hiện thực sự và với tư cách là trader, độ trượt bằng 0 có nghĩa là giao dịch của bạn được định giá chính xác và thực hiện với hiệu quả cao hơn. Không trượt giá đảm bảo giá được niêm yết chính xác khi thực hiện swap.