Liquidity Pool là một lượng tiền điện tử kỹ thuật số được khóa trong một hợp đồng thông minh. Điều này dẫn đến việc tạo ra tính thanh khoản để giao dịch nhanh hơn.

 

Thành phần chính của Liquidity Pool là các automated market makers (AMM). AMM là một giao thức sử dụng Liquidity Pool để cho phép giao dịch tài sản kỹ thuật số theo cách tự động thay vì thông qua thị trường truyền thống gồm người mua và người bán.

 

Nói cách khác, người dùng nền tảng AMM cung cấp các Liquidity Pool bằng token và giá của các token trong nhóm được xác định bằng công thức toán học của chính AMM. Liquidity Pool cũng rất cần thiết cho việc Yield Farming và các trò chơi trực tuyến dựa trên blockchain.

 

Liquidity Pool được thiết kế để khuyến khích người dùng các nền tảng tiền điện tử khác nhau, được gọi là Liquidity Provider (LP). Sau một khoảng thời gian nhất định, LP được thưởng một phần phí và ưu đãi, tương đương với lượng thanh khoản mà chúng cung cấp, được gọi làLiquidity Provider Token (LPT). Sau đó, token LP có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trên mạng DeFi.

 

Hiện nay, chúng ta có SushiSwap (SUSHI) và Uniswap là các sàn giao dịch DeFi phổ biến sử dụng Liquidity Pool trên mạng Ethereum chứa token ERC-20. Bên cạnh đó, PancakeSwap là dự án nổi bật sử dụng token BEP-20 trên BNB Chain.

 

Dưới đây là một ví dụ về cách hoạt động, với một nhà giao dịch đầu tư 20.000 USD vào Liquidity Pool BTC-USDT bằng SushiSwap. Các bước sẽ như sau:

 

  • Đi đến SushiSwap.
  • Tìm Liquidity Pool BTC-USDT.
  • Gửi tỷ lệ 50/50 BTC và USDT vào Liquidity Pool BTC-USDT. Trong trường hợp này, bạn sẽ gửi USDT trị giá 10.000 USD và BTC trị giá 10.000 USD.
  • Nhận LPT BTC-USDT.
  • Gửi LPT vào pool staking BTC-USDT.
  • Nhận token SUSHI làm phần thưởng sau thời gian khóa mà bạn đã đồng ý giữ trong vault. Nó có thể là một thời gian cố định như một tuần hoặc ba tháng.
  • Cặp BTC-USDT được gửi ban đầu sẽ kiếm được một phần phí thu được từ các sàn giao dịch trên Liquidity Pool đó.