Liquidity Provider (LP), hay còn gọi là Nhà cung cấp thanh khoản, là một cá nhân hoặc tổ chức cung cấp cả hai loại tài sản (ví dụ: ETH và USDT) vào một bể thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (Decentralized Exchange - DEX). Mục tiêu của việc này là giúp tạo ra thanh khoản, giúp người dùng có thể mua hoặc bán tài sản mà không làm thay đổi giá quá nhiều.

 

Nhà cung cấp thanh khoản (LP) đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các DEX. Họ đặt cả hai loại tài sản vào bể thanh khoản, tạo nên một cặp giao dịch (ví dụ: ETH/USDT). Mỗi khi một người dùng thực hiện giao dịch mua hoặc bán thông qua bể thanh khoản này, họ sẽ giao dịch trực tiếp với bể chứ không phải một người dùng khác.

 

Lợi ích của LP là họ có thể kiếm được phí giao dịch từ mỗi giao dịch diễn ra trong bể thanh khoản mà họ đóng góp. Phí này thường được chia theo tỷ lệ phần trăm của tài sản họ đóng góp trong tổng bể thanh khoản.

 

Các smart contract thường quản lý bể thanh khoản trên DEX, đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách tự động và minh bạch. Điều này giúp tăng cường tính an toàn và tin cậy của hệ thống.