Listing là khi một sàn crypto cung cấp cặp giao dịch cho một tài sản nhất định, hành động này được coi là listing. Ở thị trường tài chính truyền thống, điều này nghĩa  rằng là cổ phiếu của công ty có thể được giao dịch trên các sàn chứng khoán. 

 

Cũng đồng nghĩa rằng công ty được list cổ phiếu lên sàn đã đạt các tiêu chí nhất định về khả năng tài chính và quy định bên cạnh mức độ tin cậy từ sàn giao dịch. Do đó, bằng hành động niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch báo hiệu rằng cổ phiếu của công ty có chất lượng nhất định.

 

Ở thị trường Crypto, biểu hiện về độ tin cậy của một dự án và tài sản điện tử đính kèm của công ty đó được list bằng các cặp giao dịch cặp với BTC hay một số các cặp khác như BNB, Ethereum. Đây cũng là chỉ báo cho biết rằng có đủ thanh khoản trong các cặp giao dịch được liên kết đó.