Mainnet là thuật ngữ sử dụng để diễn tả một sản phẩm blockchain được phát triển hoàn toàn và đã được triển khai, nghĩa là các giao dịch crypto đang được xác minh và ghi lại trên blockchain.

 

Trong khi đó, testnet là từ dùng để chỉ một sản phẩm blockchain hoặc mạng lưới chưa được hoàn chỉnh và vẫn chưa chạy hết công suất, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Testnet được sử dụng bởi các dev dùng để backtest, xử lý sự cố liên quan tới tất cả mọi khía cạnh và chức năng của mạng lưới blockchain đó, đồng thời bảo đảm rằng trước khi lên mainnet, hệ thống đã an toàn và sẵn sàng launch.

 

Nói cách khác, testnet chỉ tồn tại ở dạng prototype cho một dự án blockchain, trong khi đó thì mainnet là một nền tảng blockchain được phát triển hoàn toàn cho người dùng sử dụng để nhận và gửi các giao dịch crypto.

 

Thường thì trước mainnet của một dự án blockchain thì team dự án sẽ setup một ICO (Initial Coin Offering) hoặc là IEO (Initial Exchange Offering) hay bằng các cách khác nhưng mục đích là giúp dự án gây vốn và phát triển cộng đồng. 

 

Sau khi có vốn, dự án sẽ sử dụng vốn để phát triển bản mẫu của blockchain đó, và được test trong giai đoạn testnet. Sau khi fix bug và dựa trên performance của testnet, team dự án sẽ launch phiên bản mainnet của blockchain đó, tức là đã hoàn chỉnh và sử dụng được.