Market momentum (Đà thị trường) đề cập đến khả năng của một thị trường nhất định duy trì mức tăng hoặc giảm giá liên tục trong một khung thời gian nhất định. Về cơ bản, đà thị trường là thứ tạo ra trend thị trường. Vì market momentum là kết quả thay đổi giá market của một tài sản, nên cũng đồng thời phản ánh tâm lý thị trường trong lúc đó.

 

Sử dụng đà thị trường để phân tích kỹ thuật có thể giúp các trader nhận định và xác định được cơ hội trong thị trường. Các cơ hội này có thể tới khi thị trường đang ở trend bullish(khi thị đà thị trường tăng) hay trend bearish( khi đà thị trường giảm) ở một số thời điểm nhất định.

 

Nhưng đà thị trường không chỉ liên quan tới giá thay đổi mà còn liên quan tới volume thị trường. Tức là , volume thị trường tăng mạnh báo chỉ rằng trend thị trường đang có trend mạnh và đà thị trường cũng vững vàng và đáng tin hơn.

 

Công thức để tính market momentum như sau :

 

Market momentum = ( giá hiện tại) - (giá đóng phiên ở n ngày qua)(n là số ngày).

 

Như mình đã nhắc ở trên, nhiều traders và những người phân tích chart sử dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật nhằm đo lường đà thị trường để tìm xem là có thể có market trends nào sắp tới không. Nhiều ví dụ về tool để phân tích như là RSI( Relative Strength Index) hay là MACD(Moving Average Convergence Divergence).