Market order là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức tại giá market. Lệnh market được thực hiện dựa trên lệnh limit đã được đặt sẵn trên order book, nghĩa là lệnh market phải đợi thanh khoản của thị trường mới có thể khớp và fill lệnh.

 

Ở lệnh limit, thì lệnh limit được đặt trên order book và phải đợi ai đó ở chiều ngược lại khớp lệnh.

 

Bởi vì lệnh market là lệnh được fill ngay lập tức nếu có thanh khoản, lệnh market sẽ khớp với giá limit tốt nhất có sẵn trên order book. Nói cách khác, nếu bạn tạo lệnh mua market,  thì sẽ khớp với lệnh bán limit tốt nhất tại thời điểm giá ngay lúc đó.

 

Tuy nhiên, nếu lệnh limit bán hiện tại không đủ thanh khoản để fill hoàn toàn lệnh của bạn, thì lệnh đó sẽ tự động khớp với lệnh limit theo sau cho tới khi lệnh của bạn được fill hoàn toàn. Quá trình này được gọi là trượt giá và là lý do tại sao bạn phải trả giá cao hơn và phí cao hơn với các lệnh market so với các lệnh limit.

 

Lệnh market thường rất tiện trong các trường hợp cần phải mua gấp và mua ngay lúc đó quan trọng hơn mua tại một mức giá nhất định. Điều này có nghĩa rằng bạn nên sử dụng lệnh market chỉ khi bạn đang gấp và sẵn sàng chịu giá và phí cao hơn bình thường (bởi vì trượt giá). Tức là chỉ sử dụng lệnh market khi và chỉ khi bạn muốn mua hoặc bán nhanh nhất có thể, không quan tâm tới giá và phí.