Masternode là một loại node đặc biệt trong mạng lưới crypto, có chức năng và biên độ hoạt động kèm chức năng cao cấp hơn hẳn node bình thường. Để chạy một masternode, người đó phải setup một server mới máy chủ riêng biệt để perform các tác vụ phức tạp để có thể host được một masternode. Server này được kết nối với internet và mạng crypto 24/7 để có thể liên tục perform các tác vụ nặng.

 

Các Masternode này được duy trì bởi những người đã đầu tư vào mạng lưới tiền điện tử mà họ chạy masternode trên đó và các "operator" này có nhiệm vụ giữ các server này online và hoạt động trơn tru. Trách nhiệm cũng bao gồm cập nhật phần mềm, vá lỗi, và đôi lúc là bảo trì phần cứng.

 

Để chạy một masternode không phải chỉ cần kỹ năng liên quan tới kỹ thuật ngành , mà còn là một dạng đầu tư, bởi vì tốn rất nhiều tiền để có thể set up một masternode.