Mempool là một cơ chế crypto node được dùng để lưu trữ thông tin về các giao dịch chưa được xác nhận. Mempool hoạt động như là một cái phòng chờ cho các giao dịch chưa được thêm vào block.

 

Khi một giao dịch được đưa lên mempool:

 

  • Tạo giao dịch: Khi bạn gửi một giao dịch, ví của bạn tạo ra một tin nhắn bao gồm địa chỉ người gửi và người nhận, số lượng tiền điện tử sẽ được gửi, và một khoản phí giao dịch nhỏ.
  • Phát sóng giao dịch: Tin nhắn này (giao dịch) sau đó được phát sóng lên mạng, nơi mà các giao dịch được nhận bởi các nút (node).
  • Nhập vào mempool: Mỗi nút có mempool của riêng mình, và khi một nút nhận một giao dịch, mempool xác minh chi tiết giao dịch và, nếu mọi thứ đều ổn, đặt giao dịch vào mempool .
  • Lan truyền: Các nút này sau đó lan truyền (gửi) giao dịch đến tất cả các nút khác mà chúng kết nối, cũng xác minh giao dịch và thêm vào mempool. Điều này tiếp tục cho đến khi giao dịch đã được lan truyền rộng rãi trên mạng.
  • Đào: Các thợ đào sau đó chọn giao dịch từ mempool của họ, thường ưu tiên những giao dịch có phí giao dịch cao hơn, để thêm vào các khối mới mà họ đang cố gắng đào. Một khi một miner thành công đào một khối và khối đó được thêm vào blockchain, các giao dịch có trong khối đó được coi là đã được xác nhận và được xóa khỏi mempool.

 

Do là các miner được thúc đẩy đơn thuần bởi lợi nhuận nên những giao dịch có phí đính kèm cao là những giao dịch có khả năng cao nhất được xoá khỏi mempool đầu tiên sau khi được xác nhận. Để đo lường chính xác lượng phí là bao nhiêu thì rất khó bởi nhu cầu thì cao và không gian block thì lại bị giới hạn, nhưng mempool chính là điểm khởi đầu để xác định số phí.

 

Để xác định phí, có thể xem qua các giao dịch chưa được xác nhận. Bởi vì người dùng không nên trả quá nhiều trong khi room của mạng đang còn nhiều. Hoặc không nên trả phí quá thấp khi room mạng rơi vào thời gian cao điểm. Bằng cách tính đến chênh lệch phí tại một số thời điểm nhất định, có thể đưa ra dự đoán về tốc độ mà giao dịch của bạn có thể được xác nhận.