Multisignature (Multi-sig) là thuật ngữ chỉ việc một dạng chữ ký ảo có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp của nhiều chữ ký khác nhau. Công nghệ multisig hiện thực hoá việc hai hoặc nhiều hơn 2 user có thể cùng lúc ký vào các tài liệu kỹ thuật số hay là các giao dịch crypto.

 

Mặc dù Multisig đã tồn tại trong thế giới crypto nhưng nguyên tắc này đã được tồn tại từ rất lâu trước khi tạo ra Bitcoin. Công nghệ này lần đầu tiên được triển khai cho các ví BTC vào năm 2012, những chiếc ví đa chữ ký đầu tiên được tạo ra một năm sau đó.