NGMI (Not Gonna Make It) là tiếng lóng trên internet được sử dụng để diễn tả cảm giác tuyệt vọng hoặc thiếu tự tin vào một dự án nào đó, phản ánh cảm giác thất vọng.

 

NGMI thường được sử dụng trong cộng đồng crypto để mô tả một tình huống, một dự án, hoặc thậm chí một quyết định đầu tư cụ thể mà người nói cảm thấy không có triển vọng. Đây có thể là một biểu hiện của sự thất vọng, hoài nghi, hoặc chỉ trích đối với một phần của thị trường crypto.

Thuật ngữ NGMI thường đi đôi với "GMI" (Gonna Make It), một biểu đạt tích cực hơn, diễn tả niềm tin vào sự thành công của một dự án hoặc quyết định.


Thuật ngữ NGMI là một phần của ngôn ngữ đặc trưng của cộng đồng crypto, thể hiện sự thất vọng và thiếu niềm tin. Cũng như nhiều biểu đạt khác trong lĩnh vực này, NGMI cần được sử dụng một cách cẩn thận, nhận thức được tác động của nó đến người nghe, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường. Đối với nhà đầu tư, việc phân tích độc lập và thông minh là quan trọng hơn việc theo đuổi các quan điểm được diễn đạt một cách tiếng lóng hoặc hấp dẫn.