Một OCO (One Cancels the Other) cho phép bạn có thể đặt 2 lệnh cùng lúc. Nó có thể kết hợp giữa lệnh limit với lệnh stop-limit nhưng chỉ một trong 2 có thể được khớp. Điều này có nghĩa rằng một khi một trong 2 lệnh này được fill bán phần hay toàn phần, lệnh còn lại tự động huỷ. Huỷ thủ công một trong 2 lệnh cũng sẽ huỷ luôn lệnh còn lại.

 

Ví dụ: Bạn mua 5 ETH với giá 0.34 BTC tin rằng nó sẽ tăng giá đối với BTC. Bạn có thể dùng lệnh OCO để giảm thiểu rủi ro lỗ nếu như dự đoán của bạn sai, hoặc chốt lời nếu như bạn nhận định đúng.

 

Để làm được điều này, bạn có thể đặt lên chốt lời ở mức 0,4 BTC, cùng với một lệnh stop-limit tại 0,3 BTC. Nếu giá tăng lên 0.4 BTC, lệnh bán của bạn sẽ được khớp và lệnh stop-limit của bạn cũng sẽ tự động hủy.