Off-chain là những giao dịch xảy ra ngoài một mạng lưới blockchain nhất định, không được add vào blockchain ngay lập tức, thường xảy ra trên một layer khác với hệ thống và sẽ được gộp lại với nhau và thêm vào blockchain sau.

 

Off-chain đại diện cho một cách tiếp cận khác biệt trong việc xử lý giao dịch trong lĩnh vực blockchain. Khác với việc xác nhận mỗi giao dịch một cách công khai trên blockchain, các giao dịch Off-chain được xử lý riêng biệt và chỉ được gộp lại sau cùng để đưa vào blockchain. 

 

Điều này giúp giảm bớt gánh nặng trên mạng lưới, tăng tốc độ xử lý và giảm chi phí. Off-chain giúp mở rộng khả năng của blockchain, cho phép thực hiện các giao dịch nhanh chóng và hiệu quả mà không làm giảm tính an toàn và độ tin cậy của hệ thống. Đây là một yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy sự tiếp nhận và phát triển của công nghệ blockchain.