Offshore Account (Tài khoản offshore) là tài khoản ngân hàng được mở ở quốc gia khác với quốc gia mà người sở hữu tài khoản ngân hàng đó đang có quốc tịch. Tài khoản offshore thường được dùng để né thuế hay bảo vệ tài sản cá nhân. Cũng có thể dùng để sử dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền.
 

Tài khoản Offshore (Offshore Account) thực sự là một khái niệm quen thuộc và phổ biến trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Được mở ở một quốc gia khác với quốc tịch của người sở hữu, tài khoản này có thể mang lại những lợi ích như quản lý tài chính linh hoạt, bảo vệ tài sản, và trong một số trường hợp, tiết kiệm thuế. 

 

Tài khoản Offshore có thể bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp như rửa tiền hoặc trốn thuế. Điều này yêu cầu cảnh giác và tuân thủ pháp luật kỹ lưỡng khi sử dụng các tài khoản này, để đảm bảo rằng mọi hoạt động tài chính đều tuân theo đúng quy định của pháp luật.