Open Source (mã nguồn mở) chỉ việc mã nguồn của một dự án nào đó được public cho người sử dụng có thể xem, sử dụng, điều chỉnh.

 

Mục đích của open-source:

 

  • Tính minh bạch: dự án có open-source giúp mọi người có thể tham gia kiểm tra code. Điều này giúp người dùng có thể chắc chắn rằng code không có mã độc hay các thành phần độc hại, ngoài ra cũng có thể giúp cho chúng ta hiểu được cách mà dự án open-source hoạt động như thế nào.
  • Tính cộng đồng: Dự án open-source giúp dự án có cộng đồng lớn mạnh về cả user và dev có thể giúp ích cho dự án, nhận xét và hỗ trợ phát hiện lỗi trong dự án.