Oracle trong blockchain là các dịch vụ có chức năng như cầu nối giữa các blockchain và thế giới thực, cho phép các smart contract truy cập các nguồn dữ liệu bên ngoài mạng lưới của chúng. Nói một cách đơn giản, Oracle hoạt động như một liên kết giữa các ứng dụng on-chain và dữ liệu off-chain. 

 

Oracles rất quan trọng trong hệ sinh thái blockchain vì chúng mở rộng phạm vi mà các hợp đồng thông minh có thể hoạt động. Nếu không có các oracle blockchain, các hợp đồng thông minh sẽ được sử dụng rất hạn chế vì chúng sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu từ trong mạng của mình.

 

Bên cạnh những ưu điểm, thách thức chính khi thiết kế oracle là nếu oracle bị xâm phạm thì hợp đồng thông minh dựa vào nó cũng bị xâm phạm. Điều này thường được gọi là vấn đề của Oracle. Vì các hợp đồng thông minh thực thi các quyết định dựa trên dữ liệu do oracle cung cấp nên chúng là chìa khóa cho một hệ sinh thái blockchain lành mạnh.

 

Vì các oracle không phải là một phần của sự đồng thuận chính của blockchain nên chúng không phải là một phần của cơ chế bảo mật mà các public blockchain có thể cung cấp. Xung đột niềm tin giữa các oracle của bên thứ ba và việc thực hiện các hợp đồng thông minh một cách thiếu tin cậy vẫn là một vấn đề hầu như chưa được giải quyết.

 

Các cuộc tấn công trung gian cũng có thể là một mối đe dọa, trong đó tác nhân độc hại có quyền truy cập vào luồng dữ liệu giữa các oracle và hợp đồng, đồng thời sửa đổi hoặc làm sai lệch dữ liệu.

 

Một cơ chế đáng tin cậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các hợp đồng thông minh và thế giới bên ngoài là rất quan trọng đối với việc áp dụng chuỗi khối trên toàn cầu. Nếu không có các oracle blockchain, các hợp đồng thông minh sẽ chỉ phải dựa vào thông tin đã có trong mạng của họ, điều này sẽ hạn chế đáng kể khả năng của họ.

 

Tổng quan, các oracle phi tập trung có khả năng giới thiệu các cơ chế bảo vệ có thể loại bỏ rất nhiều rủi ro hệ thống khỏi hệ sinh thái blockchain. Các oracle của blockchain vẫn là một trong những khối xây dựng quan trọng cần được triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy và không cần tin cậy để hệ sinh thái blockchain phát triển.