P2P (Peer-to-Peer) là một kiến trúc mạng hoặc máy tính với mục đích phân tán hoặc chia các tác vụ và khối lượng công việc trên một số hệ thống máy tính( mỗi máy tính đều hoạt động ngang hàng nhau).

 

Mạng P2P có thể được sử dụng để chia sẻ bất kỳ thể loại dữ liệu nào, bao gồm cả crypto.

 

Trong lĩnh vực crypto, P2P (Peer-to-Peer) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống phi tập trung và tự chủ. Thông qua mạng P2P, các giao dịch crypto có thể được thực hiện trực tiếp giữa các bên mà không cần sự can thiệp của một bên trung gian như một ngân hàng hay sàn giao dịch trung tâm.

 

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của mạng P2P trong crypto là sàn giao dịch phi tập trung (Decentralized Exchange - DEX). Trên một DEX, người mua và người bán có thể tương tác trực tiếp với nhau, đồng thời dựa trên các smart contract để đảm bảo tính công bằng và an toàn của giao dịch.