Parallel Execution (thực thi song song) là một giải pháp cho phép phân loại độc lập và thực hiện đồng thời các giao dịch. Không giống như phương thức thực thi tuần tự (trong đó các giao dịch được xử lý lần lượt, thực thi song song cho phép nhiều giao dịch được xử lý đồng thời, cải thiện đáng kể hiệu suất và khả năng mở rộng của mạng.

 

Sự khác biệt chính nằm ở cách tiếp cận cơ bản. Với thực thi tuần tụ, mỗi giao dịch phải được xác thực trên toàn bộ mạng, dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng đáng kể và tăng nỗ lực cho người khai thác hoặc người xác thực. Ngược lại, thực thi song song tối ưu hóa khả năng của mạng, nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí liên quan, đồng thời đảm bảo khả năng tương thích với môi trường Ethereum Virtual Machine (EVM).

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực thi song song có một số thách thức nhất định, chẳng hạn như độ phức tạp cao, đòi hỏi các nodes phải cập nhật thông tin nhanh chóng. Bên cạnh đó là vấn đề về sự phi tập trung, khi mô hình này đòi hỏi phải có mạng lưới các nodes lớn hơn, có khả năng ảnh hưởng đến bản chất phi tập trung của hệ thống blockchain.

 

Một số blockchain nổi bật đã tích hợp thành công thực thi song song vào hệ thống của họ, cách mạng hóa việc xử lý giao dịch và khả năng mở rộng. Hãy cùng khám phá một số ví dụ đáng chú ý sau:

 

  • Solana; Nổi tiếng là blockchain Layer 1 tiên phong sử dụng thực thi song song, Solana sử dụng công nghệ Sealevel để thực hiện đồng thời các giao dịch trên nhiều nodes. Bước đột phá này đã giảm đáng kể thời gian xác nhận giao dịch, giúp Solana trở thành dự án đi đầu trong nỗ lực nâng cao tốc độ giao dịch trong hệ sinh thái blockchain.
  • Sui: Sui đã áp dụng hệ thống thực hiện giao dịch song song, đẩy tốc độ xử lý giao dịch của nó lên mức chưa từng có. Bằng cách định tuyến mạng đồng thời qua nhiều trạng thái và đảm bảo trạng thái thống nhất sau khi thực thi, Sui đã củng cố vị thế của mình như một người đi đầu trong lĩnh vực hoạt động blockchain hiệu quả.
  • Aptos: Ngược lại với việc thực hiện giao dịch tuần tự truyền thống, Aptos sử dụng thực thi song song để cho phép xử lý đồng thời nhiều giao dịch. Cách tiếp cận chiến lược này, cùng với phương pháp xử lý dựa trên snapshot, đã nâng cao đáng kể thông lượng giao dịch của Aptos, giải quyết các hạn chế về khả năng mở rộng vốn có trong thực thi tuần tự.