Passive income (Thu nhập thụ động) là việc một người nhận được một khoản thu nhập định kỳ mà không cần rất ít hoặc không cần nỗ lực để duy trì nguồn thu nhập đó, sau khi việc làm để gây dựng nguồn thu nhập thụ động hoặc khoản đầu tư đã được hoàn thành.

 

Trong thế giới crypto, Passive income (Thu nhập thụ động) đã trở thành một xu hướng rất phổ biến và thu hút nhiều nhà đầu tư. Có nhiều cách để tạo ra thu nhập thụ động trong lĩnh vực này, bao gồm việc đầu tư vào các dự án DeFi (Decentralized Finance), cung cấp thanh khoản, hoặc thậm chí là việc "staking" một số loại token.

 

Đầu tư vào các bể thanh khoản hay cung cấp vốn cho các dự án DeFi có thể mang lại lợi tức định kỳ dựa trên số lượng và thời gian vốn được gắn kết. Tương tự, việc staking token trong một dự án cụ thể cũng có thể tạo ra lợi nhuận định kỳ.

 

Mặc dù thu nhập thụ động trong crypto có thể rất hấp dẫn, staking cũng mang lại những rủi ro và yêu cầu hiểu biết đầy đủ về dự án và cơ chế hoạt động của chúng. Một số dự án có thể hứa hẹn lợi tức cao nhưng lại mang rủi ro lớn, và thậm chí có thể là các dự án lừa đảo. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ về cơ chế, rủi ro, và tiềm năng của dự án là điều cần thiết khi theo đuổi thu nhập thụ động trong lĩnh vực crypto.