Permissionless Blockchains là các mạng mở, phi tập trung, nơi mọi người có thể tham gia mà không cần sự cho phép. Đặc trưng của mạng mở này là tính minh bạch, ẩn danh, không có cơ quan trung ương quản lý và open-source. Ví dụ: Bitcoin và Ethereum.

 

Permissionless Blockchains, hay còn gọi là các mạng blockchain công khai, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy sự dân chủ hóa trong lĩnh vực crypto. Với đặc trưng mở cửa cho tất cả mọi người tham gia, mạng này không yêu cầu sự xác nhận hay sự cho phép từ bất kỳ tổ chức trung ương nào.

 

Các người tham gia trong Permissionless Blockchains có thể xem, tương tác, và thậm chí tạo ra các dự án mới trên mạng. Điều này đã tạo điều kiện cho sự sinh sôi của hàng nghìn dự án và token mới, từ các dự án DeFi (Tài chính Phi Tập trung) đến NFTs (Non-Fungible Tokens).

 

Bitcoin là ví dụ điển hình nhất về Permissionless Blockchain, tạo ra một hệ thống tiền kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên. Ethereum mở rộng khái niệm này bằng cách cho phép người dùng tạo và thực thi các smart contract, cho phép sự đổi mới và sự đa dạng trong việc phát triển dự án.