Private key là một chuỗi các ký tự và số bí mật được sử dụng chung với public key để truy cập và quản lý ví crypto. Về cơ bản, có thể hiểu private key như là chữ ký của người dùng.

 

Private key phải được giữ an toàn, bởi vì nếu private key bị lộ, bất kỳ ai cũng có quyền truy cập vào private key đều cũng có thể có khả năng kiểm soát tất cả các tài sản trên ví của bạn.