Proof of Reserves (POR) là một giao thức mà một số sàn crypto sử dụng để chứng minh rằng họ sở hữu đủ crypto để có thể trả tiền cho tất cả khách hàng của họ. Mục đích của POR là mang lại sự minh bạch và tin cậy hơn đối với các sàn giao dịch. Về cơ bản thì đây là một cách để chứng minh rằng sàn có khả năng thanh toán và không hoạt động theo cách dự trữ một phần.
 

Proof of Reserves (POR) không chỉ giúp tăng cường sự tin tưởng của khách hàng đối với sàn giao dịch, mà còn giúp ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc dự trữ không đủ hoặc thậm chí là gian lận. Bằng cách sử dụng các công nghệ và kiểm toán độc lập, POR đảm bảo rằng sàn crypto thực sự sở hữu số lượng crypto cần thiết, tương ứng với số dư của khách hàng, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và góp phần vào sự ổn định của hệ thống tài chính crypto.