Trong thế giới crypto, Rekt là một thuật ngữ tiếng lóng có nguồn gốc từ wrecked, thường ám chỉ việc bị lỗ một khoản đáng kể do trade hoặc đầu tư kém. Ví dụ: Một người có thể bị Rekt nếu như vị thế của họ bị thanh lý chẳng hạn .
 

Trong tình huống thị trường biến động mạnh hoặc có những quyết định đầu tư không cẩn thận, việc bị Rekt trở thành một rủi ro không thể tránh khỏi. Thậm chí những trader có kinh nghiệm cũng có thể bị Rekt nếu họ không tuân thủ quản trị rủi ro và sử dụng đòn bẩy quá cao. Thuật ngữ này không chỉ mô tả tình trạng tài chính mà còn mang tính cảnh báo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức, kỹ năng, và sự nhạy bén khi tham gia vào thị trường crypto.