Relative Strength Index (RSI) là chỉ số sức mạnh tương đối, về cốt lõi là một chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) để đo lường sức mạnh và tốc độ biến động giá của thị trường. Chỉ báo RSI xem xét giữ liệu của giá trong 14 giai đoạn và biểu thị mức tăng trung bình chia cho mức lỗ trung bình trên thang điểm 0-100.

 

Trader sử dụng RSI để xác định khi nào thị trường mua quá nhiều hay bán quá nhiều so với điều kiện thị trường. Trên 70 tức là đã có tình trạng mua quá mức (overbought) trong khi chỉ số dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức

 

Chỉ báo RSI cũng dùng để phát hiện các điểm đảo chiều giá thông qua các phân kỳ tăng và giảm của giá. Phân kỳ tăng giá (bullish divergence) xảy ra khi giá thị trường tạo đáy thấp hơn, trong khi chỉ số RSI tạo đáy cao hơn, cho thấy áp lực mua ngày càng tăng.Ngược lại, sự phân kỳ giảm giá (bearish divergence) xảy ra khi áp lực bán tăng lên, mặc dù giá thị trường thì tăng.