Resistance (Kháng cự) là vùng mà giá của một tài sản không thể đục thủng (break through) để tiếp tục tăng giá do áp lực bán quá lớn. Trong một số trường hợp, sự xuất hiện của một mức kháng cự lớn cho biết rằng có một tường bán rất to phía trước, ngăn chặn giá tăng lên cao hơn nữa.

 

Về cơ bản, có thể hiểu là mức kháng cự có thể hoạt động như một cái “trần”, được tạo ra bởi một lực bán cực lớn của các seller trong vùng giá đó. Nên, trader muốn đục thủng vùng kháng cự thì cũng phải cần một lực mua cực lớn từ các buyer.